Pozvánka na Členskou schůzi spolku

V souladu se Stanovami spolku Lukostřelba Ostrava Mariánské Hory, z.s. tímto zveřejňujeme níže uvedenou Pozvánku na zasedání Členské schůze.

Připomínky a náměty na doplnění nebo změnu Programu zasedání zasílejte elektronicky na e-mail spolku: loostrava@seznam.cz nejpozději do 16. 9. 2019.

K připomínkám a námětům zaslaným po výše uvedeném termínu nebo doručené jiným způsobem než e-mailem, nemůže a nebude, z technických důvodů přihlíženo.


Pozvánka na zasedání Členské schůze spolku Lukostřelba Ostrava Mariánské Hory, z.s.

Předseda spolku Lukostřelba Ostrava Mariánské Hory, z.s.
(dále jen „Lukostřelba“),

se sídlem Ludmilina 2124/42, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČ 07459581
tímto svolává zasedání Členské schůze.

Termín konání:

23. 10. 2019 v 16.30 hod.

Místo konání:

budova lukostřelby, ulice Ludmilina 2124/42, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory

Program zasedání Členské schůze:

  1. Zahájení zasedání
  2. Slovo předsedy spolku
  3. Schválení účetní závěrky za rok 2018 (závěrka je k nahlédnutí po dohodě v kanceláři spolku „Lukostřelba“ od 20. 9. 2019)
  4. Projednání hospodaření spolku „Lukostřelba“ na rok 2019
  5. Seznámení Členské schůze s úspěšností žádostí o dotace
  6. Projednání zapojení trenérů, rozhodčích a dalších členů do činnosti spolku „Lukostřelba“
  7. Oznámení o termínu dalšího zasedání spolku „Lukostřelba“
  8. Diskuse
  9. Ukončení zasedání

 

V Ostravě dne 2. 9. 2019

Zdeněk Jaroch
Předseda spolku