Poděkování

V sobotu 12. října 2019 proběhla za krásného počasí podzimní brigáda.
Vedení oddílu děkuje všem členům a rodičům, že se  sešli v tak hojném počtu  a udělali pořádný kus práce…