Aktuálně 2

Zdravím všechny,
vzhledem k nařízením vlády, mezi které patří mimo jiné:

  • uzavření vnitřních i venkovních sportovišť,
  • omezení shromažďování lidí,
  • omezení volného pohybu osob,

JE OD DNEŠNÍHO DNE (16. 3. 2020) AŽ DO ODVOLÁNÍ VYDÁN ZÁKAZ VSTUPU VŠEM ČLENŮM DO CELÉHO AREÁLU LO!

Areál znepřístupním, aby nedošlo k porušení nařízení a oddíl se nedostal do problémů. Osobně budu pravidelně na střelnici jezdit a kontrolovat, zda je vše v pořádku, zda nás někdo nevykradl nebo se o to nepokusil, neprasklo vodovodní potrubí, neuniká plyn nebo nedošlo k jiné havárii atd., takže nemusíte mít strach o své věci a nářadí. Na střelnici budu jezdit svým autem a budu v areálu sám, takže to nebude v rozporu s nařízením.

JARNÍ BRIGÁDA PLÁNOVANÁ NA 28. 3. 2020 SE RUŠÍ!

Jakmile bude situace příznivá a budeme moci zahájit další činnost,bude potřeba uklidit areál po zimní sezóně a připravit na letní. Za tím účelem vás požádám o pomoc, ale kdy to bude a v jaké podobě, zda bude brigáda, či uděláme více malých brigád s menším počtem lidí atd., to vše budeme řešit až to bude možné!

Přeji všem, aby v této zkoušce obstáli, přeji všem pevné zdraví a věřím, že se brzy všichni ve zdraví opět sejdeme.

Zdeněk