Pozvánka na Členskou schůzi spolku 2021

V souladu se Stanovami spolku Lukostřelba Ostrava Mariánské Hory, z.s. tímto zveřejňujeme níže uvedenou Pozvánku na zasedání Členské schůze.

Připomínky a náměty na doplnění nebo změnu Programu zasedání zasílejte elektronicky na e-mail spolku: loostrava@seznam.cz nejpozději do 30. 9. 2021.

K připomínkám a námětům zaslaným po výše uvedeném termínu nebo doručené jiným způsobem než e-mailem nemůže a nebude z technických důvodů přihlíženo.


Pozvánka na zasedání Členské schůze spolku Lukostřelba Ostrava Mariánské Hory, z.s.

Předseda spolku Lukostřelba Ostrava Mariánské Hory, z.s.
(dále jen „Lukostřelba“),

se sídlem Ludmilina 2124/42, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČ 07459581
tímto svolává zasedání Členské schůze.

Termín konání:

8. 10. 2021 v 16:00 hod.

Místo konání:

budova lukostřelby, ulice Ludmilina 2124/42, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory

Program zasedání Členské schůze:

  1. Zahájení zasedání
  2. Slovo předsedy spolku
  3. Dopad Covid situace na hospodaření rok 2020 a rok 2021
  4. Schválení Výroční zprávy za rok 2020
  5. Schválení účetní závěrky za rok 2019–2020 (závěrky jsou k nahlédnutí po dohodě s účetní spolku, v kanceláři spolku „Lukostřelba“ do 30. 9. 2021)
  6. Seznámení Členské schůze o získaných dotačních programech
  7. Oznámení o termínu dalšího zasedání spolku „Lukostřelba“
  8. Diskuse
  9. Ukončení zasedání

 

V Ostravě dne 31. 8. 2021

Zdeněk Jaroch
Předseda spolku