Pozvánka na Členskou schůzi spolku 2022

V souladu se Stanovami spolku Lukostřelba Ostrava Mariánské Hory, z.s. tímto zveřejňujeme níže uvedenou Pozvánku na zasedání Členské schůze.

Připomínky a náměty na doplnění nebo změnu Programu zasedání zasílejte elektronicky na e-mail spolku: loostrava@seznam.cz nejpozději do 30. 9. 2022.

K připomínkám a námětům zaslaným po výše uvedeném termínu nebo doručené jiným způsobem než e-mailem nemůže a nebude z technických důvodů přihlíženo.


Pozvánka na zasedání Členské schůze spolku Lukostřelba Ostrava Mariánské Hory, z.s.

Předseda spolku Lukostřelba Ostrava Mariánské Hory, z.s.
(dále jen „Lukostřelba“),

se sídlem Ludmilina 2124/42, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČ 07459581
tímto svolává zasedání Členské schůze.

Termín konání:

7. 10. 2022 v 16:00 hod.

Místo konání:

budova lukostřelby, ulice Ludmilina 2124/42, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory

Program zasedání Členské schůze:

 1. Zahájení zasedání
 2. Slovo předsedy spolku
 3. Schválení účetní závěrky za rok 2021 (závěrky jsou k nahlédnutí po dohodě s účetní spolku, v kanceláři spolku „Lukostřelba“ do 30. 9. 2022)
 4. Projednání hospodaření spolku „Lukostřelba“ na rok 2023
 5. Seznámení Členské schůze o úspěšnosti žádostí v dotačních programech
 6. Zpráva o výsledcích našich střelců za uplynulou halovou a venkovní sezónu
 7. Informace o zvýšení základního členského příspěvku, členům starších 18 let, o 500 Kč
 8. Informace o možnosti odebrat skříňku neaktivním členům spolku
 9. Zařazené téma z připomínek a námětů
 10. Oznámení o termínu dalšího zasedání spolku „Lukostřelba“
 11. Diskuse
 12. Ukončení zasedání

V Ostravě dne 2. 9. 2022

Zdeněk Jaroch
Předseda spolku