slider 1 slider 2 slider 3

Aktuality - Detail

ROZDĚLENÍ TJ MAR. HORY

2018-05-17 07:57:51

Statutární orgán rozdělovaného spolku vyhotovuje tuto zprávu ve smyslu ust. § 291 odst.2 občanského zákoníku. Důvodem rozdělení Tělovýchovné jednoty Mariánské Hory, z.s. je, že rozdělovaný spolek je složen  ze čtyřech různorodých  sportovních oddílů,  a to oddílů tenisu, volejbalu, šachů a lukostřelby, které nemají prakticky žádné společné zájmy. Členové jednotlivých oddílů sportují na různých sportovištích, rozdílné je i financování každého oddílu, dotace  a neexistuje ani žádná společná činnost. Spojení je umělé a členové se vzájemně  neznají. Rozdělení bude hospodářsky i organizačně výhodné pro oba nástupnické spolky, kterým se zjednoduší jak hospodaření tak, organizace a řízení. Vzniknou tak dva samostatné nové spolky, a to spolek lukostřelby a další spolek, který bude složen ze zbývajících oddílů tenisu, volejbalu a šachů. Důsledkem navrhovaného rozdělení  bude kvalitnější práce jednotlivých, nově vzniklých spolků, s jednodušší evidencí, organizací a ekonomikou.
Návrh na rozdělení spolku bylo projednané a schválené VH Oddílu lukostřelby dne 4.10.2017. 
Rozdělení spolku je navrhované podle §289   - projektem rozdělení. Návrh projektu rozdělení je již vyhotoven, vytištěn a k dispozici v areálu lukostřelby.

Statutární předseda ing. Ján Masár