slider 1 slider 2 slider 3

DOTACE 2017

2017-04-25 13:06:47


Projekty lukostřeleckého oddílu

Poskytnuté neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky (MŠMT)
• Podpora celoroční pravidelné a systematické sportovní činnosti a podpora kvalitního zázemí pro sportování dětí a mládeže TJ Mariánské Hory 
Cílem projektu je získání příspěvku:
1) na úhradu nákladů souvisejících s údržbou a provozem sportovních zařízení ve vlastnictví a dlouhodobém nájmu žadatele.
a) Jedná se především o spotřebu energií (plyn, elektřina, voda, údržba travnatých ploch)
b) Běžnou údržbu a opravy v areálech TJ  a náklady související s údržbou a provozem hřišť, přilehlých šaten a sociálního zázemí.
2) na úhradu související s realizací pravidelné sportovní, pohybové a tělovýchovné činnosti dětí a mládeže v tréninkových jednotkách
a) vybavení sportovními potřebami - dresy, sportovní výzbroj a výstroj dle sportů
(např. luky, šípy, zaměřovače, stabilizátory luku, terče, opravy terčovnic),
b) pomůcky pro sportovní trénink k zabezpečení komplexního fyzického rozvoje dětí a mládeže
3) na úhradu související s účastí dětí a mládeže na republikových soutěžích
c) úhrada cestovného, startovného a ubytování účastníků republikových soutěží
4 ) na úhradu podílu nákladů na činnost trenérů a cvičitelů dětí a mládeže do 18 let

Poskytnuté dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
•  Částečné pokrytí nákladů na MS juniorů v lukostřelbě Argentina
Poskytnuté dotace z rozpočtu SMO,městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
• Na projekt "Mariánky střílí z luků" - seznámení zájemce lukostřelbou, umožnění zastřílet si z luku.

Poskytnuté dotace z rozpočtu Statutárního města Ostrava
•  Podpora celoroční pravidelné činnosti dětí a mládeže Oddílu lukostřelby TJ Mariánské Hory za účelem jejich tělovýchovných aktivit ve volném čase.
Cílem projektu je podpora celoroční pravidelné činnosti lukostřelců – dětí a mládeže v oblasti získávání základních lukostřeleckých dovedností v tréninku
•  Mezinárodní lukostřelecké závody - Zlatý Kylof mládeže Ostrava 2017.
Cílem projektu je podpora zapojení ostravských lukostřelců do série prestižních mezinárodních závodů talentované mládeže (ČR, Slovensko a Polsko) a podpora významného ostravského závodu této série Zlatý Kylof mládeže-Ostrava 2017, reprezentujícího Českou republiku a statutární město Ostrava.