Pozvánka na Členskou schůzi spolku 2023

V souladu se Stanovami spolku Lukostřelba Ostrava Mariánské Hory, z.s. tímto zveřejňujeme níže uvedenou Pozvánku na zasedání Členské schůze. Připomínky a náměty na doplnění nebo změnu Programu zasedání zasílejte elektronicky na e-mail spolku: loostrava@seznam.cz nejpozději do 25. 9. 2023. K připomínkám a námětům zaslaným po výše uvedeném termínu nebo doručené jiným způsobem než e-mailem nemůže a nebude z technických důvodů přihlíženo. Pozvánka na…

Číst →

Letní soustředění

Od pondělí 10. 7. do pátku 14. 7. se konalo v areálu našeho oddílu soustředění pro žáky, kterého se zúčastnilo 16 z 22 našich nejmladších střelců. Soustřední se uskutečnilo také díky finanční podpoře SMO MOb MHaH. Během soustředění jsme se věnovali nejen střílení z luku a pilování techniky, ale došlo i na řadu jiných aktivit, her a soutěží, a to jak s lukem, tak bez něj. Děti…

Číst →

Pozvánka na Členskou schůzi spolku 2022

V souladu se Stanovami spolku Lukostřelba Ostrava Mariánské Hory, z.s. tímto zveřejňujeme níže uvedenou Pozvánku na zasedání Členské schůze. Připomínky a náměty na doplnění nebo změnu Programu zasedání zasílejte elektronicky na e-mail spolku: loostrava@seznam.cz nejpozději do 30. 9. 2022. K připomínkám a námětům zaslaným po výše uvedeném termínu nebo doručené jiným způsobem než e-mailem nemůže a nebude z technických důvodů přihlíženo. Pozvánka na zasedání…

Číst →

Změna termínu brigády

Vzhledem k velmi nepříznivé předpovědi počasí na tuto sobotu 2. dubna 2022 se jarní brigáda přesouvá na SOBOTU 9. DUBNA 2022 od 9:00 hodin. V případě velmi špatného počasí i v sobotu 9. dubna 2022 proběhne předání informací, ocenění medailistů z MČR, vyhlášení Ostravského halového poháru a úklid budovy a posezení, které je pod střechou. Děkujeme za pochopení a omlouváme se za případné komplikace. Výbor LO

Číst →

Pozvánka na Členskou schůzi spolku 2021

V souladu se Stanovami spolku Lukostřelba Ostrava Mariánské Hory, z.s. tímto zveřejňujeme níže uvedenou Pozvánku na zasedání Členské schůze. Připomínky a náměty na doplnění nebo změnu Programu zasedání zasílejte elektronicky na e-mail spolku: loostrava@seznam.cz nejpozději do 30. 9. 2021. K připomínkám a námětům zaslaným po výše uvedeném termínu nebo doručené jiným způsobem než e-mailem nemůže a nebude z technických důvodů přihlíženo. Pozvánka na zasedání…

Číst →

Rekonstrukce „Sever“

V lednu 2021 byla dokončena rekonstrukce „severní“ vstupní stěny naší staré části budovy střelnice. Původní provizorní stěna, která byla zhotovena z vyřazených panelákových oken byla demontována a nahrazena skutečnou zdí s plastovými okny. Zároveň byly vyměněny vstupní dveře. Rekonstrukce zcela změnila vzhled budovy, ale hlavně přispěla k zateplení staré části budovy. Projekt byl realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.

Číst →

Aktuálně – utahování

Od pátku 18. prosince 2020 bude opět platit čtvrtý stupeň protiepidemických opatření PES a dojde k uzavření vnitřních sportovišť pro amatérský sport. Z těchto důvodů budou od pátku 18. 12. 2020 až do odvolání opět pozastaveny všechny individuální i organizované tréninky a závody v  hale!   Venku mohou trénovat skupiny maximálně v šesti lidech. Děkujeme za pochopení Výbor LO

Číst →

Aktuálně – rozvolňování

Od čtvrtka 3. 12. 2020 se může v omezeném režimu začít sportovat na vnitřních sportovištích, ale prozatím pouze za dodržení těchto podmínek: tréninku/závodu se může zúčastnit maximálně 10 osob, včetně trenérů a rozhodčích všichni účastníci musí mít po celou dobu ochranu dýchacích cest (roušky) a to i při střílení tréninky/závody jsou s vyloučením veřejnosti (rodiče, doprovod do haly, nebudou mít přístup) Zájemci o trénování si musí termín…

Číst →

Podzimní brigáda – ZRUŠENA!

Vzhledem k opatřením Ministerstva zdravotnictví, které se týká počtu osob na hromadných akcích se bohužel ruší tradiční podzimní brigáda, na které jsme se scházeli v hojném počtu. Jelikož se blíží konec venkovní sezóny a začátek halové, bude třeba na to připravit naše zázemí. Budeme tedy svolávat několik brigád s omezeným počtem účastníků. Výbor oddílu

Číst →