Informace k ustavující členské schůzi

Předkládám členům nového lukostřeleckého spolku návrh stanov, které bude ustavující členská schůze schvalovat.
Žádám členy spolku, aby do konání ustavující členské schůze, tj. do 22.8.2018 podávali své písemné návrhy na doplnění, změnu či úpravu těchto stanov.
Konečné znění bude upřesněno po diskusi na členské schůzi a stanovy budou touto členskou schůzí schváleny.
Současně vyzývám členy spolku, aby písemně navrhli kandidáty na předsedu Lukostřelby Ostrava Mariánské Hory, z.s. a minimálně dva členy výboru, což jsou volené funkce podle stanov, které budeme schvalovat. Volby vedení spolku budou součástí ustavující členské schůze.
Vaše návrhy kandidátů a připomínky ke stanovám můžete vkládat do zapečetěné krabice, která je připravena v hale naší střelnice a bude veřejně otevřena na ustavující členské schůzi.
Děkuji za hojnou účast na naší ustavující členské schůzi.

Svolavatel

Návrh stanov ke stažení