Představení oddílu

Dnem 1. 10. 2018 vznikl v Ostravě lukostřelecký oddíl pod jménem Lukostřelba Ostrava Mariánské Hory, z.s.jako právní nástupce Lukostřeleckého oddílu Tělovýchovné Jednoty Mariánské Hory, z.s. Oddíl lukostřelby se od TJ oddělil hlavně z důvodu diametrálně odlišného přístupu ostatních oddílů v TJ ke sportu. Tyto oddíly nepracují s mládeží a zůstaly u rekreačního sportu, zatímco cílem oddílu lukostřelby je závodní sport s nejvyššími ambicemi zejména v mládežnických kategoriích.

Lukostřelba Ostrava Mariánské Hory vstupuje do nového období. Cílem je navázat na dlouhou tradici, která se datuje od vzniku klubu v roce 1955. Celá historie oddílu (podrobněji v záložce Historie LO) je lemována dlouhou řadou úspěchů jak v domácích, tak i mezinárodních závodech. Roky prověřená systematická práce přinesla lukostřeleckému oddílu pozici nejúspěšnějšího klubu v ČR v práci s mládeží.

Před lukostřeleckým oddílem nyní stojí úkol navázat na velmi úspěšnou historii a nadále úspěšně reprezentovat Ostravu a udržet pozici lukostřeleckého oddílu v absolutní špičce v ČR.

Vedení nového oddílu chce poděkovat všem kolegyním a kolegům (nelze je bohužel všechny vyjmenovat), kteří se dlouhá léta intenzívně snažili, aby se klub budoval a rozvíjel. Poděkování patří všem lukostřelcům a jejich trenérům, kteří tvrdě pracovali a lukostřelecký oddíl v Ostravě vynesli do pozice vysoce úspěšného klubu v České republice.

Představení lukostřelby