Závody

A/ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1. Pořadatel: Lukostřelba Ostrava

2. Termíny:

STŘEDA 4. května krátké tratě – přednostně
ČTVRTEK 19. května krátké tratě – přednostně
STŘEDA 25. května dlouhé tratě – přednostně
STŘEDA 15. června dlouhé tratě – přednostně
ČTVRTEK 30. června krátké tratě – přednostně
STŘEDA 20. července krátké tratě – přednostně
STŘEDA 10. srpna krátké tratě – přednostně
STŘEDA 7. září krátké tratě – přednostně
STŘEDA 21. září krátké tratě – přednostně

3. Místo závodu: Ludmilina 2124/42, 709 00, MH – Ostrava

4. Ředitel závodu: Jaroch Zdeněk

5. Rozhodčí: Masárová, Masár, Jaroch, Jarochová, Bednářová, Kuhejda, Bartošová L., Bartošová M.

6. Přihlášky: e-mail: loostrava@seznam.cz

7. Termín přihlášek: nejpozději 7 dní před konáním závodu

8. Rozlosování: provede pořadatel 1 den před závodem

9. Startovné:  domácí 50 Kč, střelci z jiných LO/LK 150 Kč

10. Občerstvení: nezajišťujeme

B/ TECHNICKÁ USTANOVENÍ

1. Předpis: závodí se dle pravidel WA, Soutěžního řádu ČLS a tohoto rozpisu

2. Divize: RL, HL

3. Sestavy:

dlouhé tratě – WA 720 (2 x 70, 60, 50, 30 m)
krátké tratě – WA/kr., ŽWA 720

4. Časový rozvrh:

1. skupina

15:30 – prezence
16:00 – nástup, kontrola nářadí, trénink a zahájení závodu

5. Startují: řádně přihlášení závodníci, počet účastníků je omezen kapacitou střelnice.

6. Ceny: dle počtu přihlášených.

7. Omezení účasti: o konečném počtu přihlášených rozhodne pořadatel

8. Námitky: dle pravidel WA a SŘ ČLS

9. Upozornění : Všichni zúčastnění startují na vlastní nebezpečí.

Závod se bude konat jen v případě, že bude přihlášeno dostatečný počet střelců.
Druhá skupina bude otevřena pouze v případě naplnění kapacity první skupiny.

Dne:  20. 3. 2022
Zdeněk Jaroch, předseda oddílu

A/ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1. Pořadatel: Lukostřelba Ostrava

2. Termíny:

SOBOTA 23. dubna
SOBOTA 14. května
SOBOTA 4. června
SOBOTA 25. června
SOBOTA 9. července
SOBOTA 20. srpna

3. Místo závodu: Ludmilina 2124/42, 709 00, MH – Ostrava

4. Ředitel závodu: Jaroch Zdeněk

5. Rozhodčí: Masárová, Masár, Jaroch, Jarochová, Bednářová, Kuhejda, Bartošová L., Bartošová M.

6. Přihlášky: e-mail: loostrava@seznam.cz

7. Termín přihlášek: nejpozději 7 dní před konáním závodu

8. Rozlosování: provede pořadatel 1 den před závodem

9. Startovné:  domácí 50 Kč, střelci z jiných LO/LK 150 Kč

10. Občerstvení: nezajišťujeme

 

B/ TECHNICKÁ USTANOVENÍ

1. Předpis: závodí se dle pravidel WA, Soutěžního řádu ČLS a tohoto rozpisu 

2. Divize: RL, HL

3. Sestavy: WA 720, ŽWA 720, WA/kr.

4. Časový rozvrh:

1. skupina  

8:30 – prezence
9:00 – nástup dopolední skupiny
9:05 – trénink + kontrola nářadí
9:25 – závod

2. skupina 

12:30 – nástup odpolední skupiny
12:35 – trénink + kontrola nářadí
12:55 – závod

5. Startují: řádně přihlášení závodníci, počet účastníků je omezen kapacitou střelnice. 

6. Ceny: dle počtu přihlášených.

7. Omezení účasti: o konečném počtu přihlášených rozhodne pořadatel

8. Námitky: dle pravidel WA a SŘ ČLS

9. Upozornění : Všichni zúčastnění startují na vlastní nebezpečí.

Závod se bude konat jen v případě, že bude přihlášeno dostatečný počet střelců.
Druhá skupina bude otevřena pouze v případě naplnění kapacity první skupiny.

Dne:  20. 3. 2022
Zdeněk Jaroch, předseda oddílu