Letní soustředění

Od pondělí 10. 7. do pátku 14. 7. se konalo v areálu našeho oddílu soustředění pro žáky, kterého se zúčastnilo 16 z 22 našich nejmladších střelců.

Soustřední se uskutečnilo také díky finanční podpoře SMO MOb MHaH.

Během soustředění jsme se věnovali nejen střílení z luku a pilování techniky, ale došlo i na řadu jiných aktivit, her a soutěží, a to jak s lukem, tak bez něj. Děti trénovaly eliminace jednotlivců i družstev, ale třeba i lukostřelecký biatlon. Své fyzické síly otestovaly na lezecké stěně, vyzkoušely si střelbu ze vzduchovky. Nechyběl ani tradiční táborák, posezení s rodiči, opékání špekáčků a smažení palačinek. A jelikož nás téměř po celou dobu provázelo slunečné počasí a vedro, došlo i na vodní bitvu…

Celý týden vládla na střelnici pohoda, smích a dobrá nálada a všichni jsme si soustředění moc užili. Soustředění zorganizovali trenéři Barča, Pepa a Aleš, bez kterých by tato super akce neproběhla a za to jim patří velký dík. Střelbu ze vzduchovek obstarali naši členové Pavel a Marcel a lezeckou stěnu naše nová členka Vlaďka, která soustředění zakončila zajímavým povídáním o své cestě do Nepálu doprovázeným spoustou fotografií a videí.

Zdeněk

« z 2 »